Collegegeld

Betaling collegeld

Via Studielink kun je aangeven hoe je het collegegeld gaat betalen. Tevens kun je via Studielink digitaal machtigen.
Er zijn meerdere mogelijkheden om je collegegeld te voldoen:

 1. Betaling via (digitale) machtiging in vijf termijnen
 2. Betaling via (digitale) machtiging in één keer
 3. Eigen betaling door eenmalige overschrijving
 4. Bewijs betaald collegegeld

LET OP: Nederlandse wetgeving eist dat non-EU studenten het collegegeld in een keer vooraf betalen. Ga naar deze website voor meer informatie

1. Betaling via (digitale) machtiging in vijf termijnen

De inningen van de machtiging vinden vijf keer per jaar plaats. De incassodata zijn:

 • Studiejaar 2018/2019
 • 28 september 2018
 • 30 november 2018
 • 31 januari 2019
 • 29 maart 2019
 • 31 mei 2019

Bij deze vorm van betaling wordt bij de eerste inning eenmalig een bedrag van € 24,00 administratiekosten geïnd. Wil je weten welk bedrag je per termijn betaalt, klik hier.

Schrijf je in per 1 februari 2019, dan betaal je het collegegeld in twee termijnen.

Via Studielink kun je de digitale machtiging voor het betalen van je collegegeld regelen. Om gebruik te kunnen maken van de digitale machtiging moet je in bezit zijn van een Europese IBAN en moet je bank zijn aangesloten op SEPA. Als iemand anders de machtiging digitaal ondertekent, dan moet deze persoon ook een Europese IBAN aangesloten op SEPA én een eigen DigiD hebben.

Voldoe je aan de voorwaarden om je collegegeld te betalen via een machtiging, maar het lukt je niet om dit digitaal in Studielink te doen, neem dan contact op met Student Services via het online contactformulier. Vergeet niet om je studentnummer te vermelden.

Het is niet toegestaan zelf een betalingsregeling in termijnen toe te passen.

2. Betaling via (digitale) machtiging in één keer

Deze betaalwijze is alleen mogelijk bij inschrijving per 1 september. Bij inschrijving per 1 september 2018 vindt de inning van de eenmalige machtiging plaats op 28 september 2018. Voor deze vorm van betaling worden geen administratiekosten in rekening gebracht.

Bij een inschrijving per 1 februari of doorstroom gedurende het collegejaar kun je niet kiezen voor een eenmalige incasso.

Via Studielink kun je de digitale machtiging voor het betalen van je collegegeld regelen. Om gebruik te kunnen maken van de digitale machtiging moet je in bezit zijn van een Europese IBAN en moet je bank zijn aangesloten op SEPA. Als iemand anders de machtiging digitaal ondertekent, dan moet deze persoon ook een Europese IBAN aangesloten op SEPA én DigiD beschikken.

Voldoe je aan de voorwaarden om je collegegeld te betalen via een machtiging, maar het lukt je niet om dit digitaal in Studielink te doen, neem dan contact op met Student Services via het online contactformulier. Vergeet niet om je studentnummer te vermelden.

3. Eigen betaling door eenmalige overschrijving

Via Studielink kies je bij betaalwijze voor ‘Betaling op andere Wijze’. Daarnaast moet je zelf regelen dat het volledige collegegeld wordt overgemaakt t.n.v. Universiteit Twente onder vermelding van je naam, geboortedatum en studentnummer.

Het bedrag moet vóór 1 september 2018 binnen zijn op IBAN NL33ABNA0405323972 (BIC: ABNANL2A). Houd rekening met een verwerkingstijd van 2 weken.

Naam en adres bank:
ABN-AMRO Bank
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam

Het is niet toegestaan zelf een betalingsregeling in termijnen toe te passen.

4. Bewijs betaald collegegeld

Via Studielink kies je bij betaalwijze voor ‘Betaling op andere Wijze’. Ben je al aan een wo- of hbo-instelling ingeschreven als student, dan kun je bij de Universiteit Twente, onder bepaalde voorwaarden, vrijstelling of vermindering van het te betalen collegegeld krijgen. Je dient dan een officieel bewijs van betaald collegegeld (BBC) te vragen bij de instelling waar je betaald hebt. Dit originele bewijs stuur je naar de Centrale Studenten Administratie.

Vragen?

 1. Klik hier voor een stappenplan betalen per digitale machtiging.
 2. Voor alle vragen over herinschrijving en betalen via Studielink: Studielink VRAAGbaak