(Her)Inschrijven/uitschrijven

(Her)Inschrijven/uitschrijven

Nieuwsbrief herinschrijven 2018-2019

Belangrijke informatie en veranderingen met betrekking tot herinschrijving, betaling en collegegeldtarieven voor het studiejaar 2018-2019.

1.     STUDENTEN ACCOUNT

Van de Universiteit Twente heb je een studentenaccount gekregen. Het is belangrijk dat je de e-mail van dit account regelmatig checkt, aangezien we alle informatie via dit account met je communiceren. Denk aan de informatie over herinschrijven, uitschrijven, collegegelden, wetswijzigingen e.d.. Dus zorg ervoor dat je geregeld je UT-mail account bekijkt. Wil je liever gebruikmaken van je eigen e-mail account zorg er dan zelf voor dat je UT-mail automatisch wordt doorgestuurd naar je eigen account.

  

2.       DOORSTROOM UT BACHELOR NAAR UT MASTER

Studeer je vóór 1 september af voor de bachelor en wil je doorstromen naar een master per 1 september, dan verzoeken wij je een aanmelding te doen in Studielink voor de betreffende master (incl. het regelen van het collegegeld). Na het officieel afronden van de bachelor nemen wij deze aanmelding verder in behandeling.

Is het niet zeker of je de bachelor vóór 1 september gaat afronden dan verzoeken wij je ongewijzigd te herinschrijven in Studielink (incl. het regelen van het collegegeld), dus in de bachelor. Wij zullen je dan op een later tijdstip inschrijven voor de master, indien nodig met terugwerkende kracht per 1 september.

 

3.     COLLEGELDTARIEVEN

Op onze website kun je nalezen wat jouw collegegeldtarief wordt voor het studiejaar 2018-2019.

4.     PREMASTERVERGOEDING

Lees op de website wat de vergoeding is van jouw premaster traject.

5.     BETALING COLLEGEGELD

Er zijn meerdere mogelijkheden om je collegegeld te voldoen:

1.    Betaling via (digitale) machtiging in 5 gelijke termijnen of het totale bedrag in één keer
In Studielink kun je de machtiging voor het betalen van je collegegeld regelen. Betalen met digitale machtiging is alleen mogelijk als je een Europese IBAN hebt en je bank aangesloten is op SEPA. Als iemand anders voor je gaat betalen, dan moet deze persoon ook een Europese IBAN hebben, aangesloten zijn op SEPA én een eigen DigiD hebben.

Voldoe je aan de voorwaarden om je collegegeld te betalen via een machtiging, maar het lukt je niet om dit digitaal in Studielink te doen stuur dan een mail naar studentservices@utwente.nl

IBAN = International Bank Account Number; een bankrekeningnummer om grensoverschrijdende betaaldiensten binnen Europa te standaardiseren.


SEPA = Single Euro Payments Area; een gebied in Europa waar je op één manier kunt betalen.

 

2.      Eigen betalingsopdracht

In Studielink kies je bij betaalwijze voor ‘betaling op andere wijze’. Daarna moet je zelf regelen dat het volledige collegegeld overgemaakt wordt t.n.v. Universiteit Twente onder vermelding van je naam, geboortedatum en studentnummer.  Het bedrag moet vóór 1 september 2018 binnen zijn op IBAN NL35ABNA0405335091. Houd rekening met een verwerkingstijd van 2 weken.

Naam en adres bank:
ABN-AMRO Bank
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam

Het is niet toegestaan zelf een betalingsregeling in termijnen toe te passen.


3.     Vrijstelling middels Bewijs Betaald Collegegeld (BBC)
In Studielink kies je bij betaalwijze voor de optie ‘betaling op ander wijze’. Als je al aan een andere Nederlandse wo- of hbo-instelling staat ingeschreven als student en daar het wettelijke tarief betaalt, dan wordt bij inschrijving aan de Universiteit Twente een BBC geaccepteerd. Stuur de originele BBC tijdig naar ons of geef hem af aan de balie van de Student Services.


Betalen collegegeld via Studielink: stappenplan.

6.     BETALING VERGOEDING PREMASTER

Start je in studiejaar 2018-2019 met een nieuwe premaster, dan betaal je de volledige vergoeding vóór aanvang van je premaster programma. Dit kan via Studielink.


Betalen premastervergoeding via Studielink: Stappenplan.


Ga je in studiejaar 2018-2019 herinschrijven voor dezelfde premaster dan hoef je hiervoor geen betaling te regelen want de vergoeding heb je bij aanvang van deze premaster al betaald.

7.     ADRES

Op je studieadres / correspondentieadres ontvang je alle post van ons. Wil je een wijziging doorgeven van dit adres, dan dien je dat in Studielink door te geven. Je nieuwe studieadres / correspondentieadres komt dan vanzelf terecht in het student informatiesysteem Osiris van de Universiteit Twente.

8.     BINDEND STUDIE ADVIES (BSA)

De UT hanteert een BSA voor alle bacheloropleidingen. Alle studenten die in het eerste jaar minder dan 45 EC (studiepunten) behalen kunnen deze opleiding niet voortzetten (de norm en procedures voor ATLAS wijken af). Je kunt je dus niet herinschrijven voor een opleiding waarvoor je een negatief BSA hebt ontvangen!


BSA positief of uitgesteld:

Als je verwacht je BSA te gaan halen of je krijgt een uitgesteld BSA, doe dan een verzoek tot herinschrijving in Studielink! Zodra je een positief BSA hebt behaald of je uitgesteld BSA is verwerkt in het Student informatiesysteem Osiris, kun je worden heringeschreven. Op voorwaarde dat je een verzoek tot inschrijving hebt gedaan en de betaling van je collegegeld hebt geregeld.


BSA negatief:

Als je verwacht dat je je BSA niet gaat halen dit studiejaar, doe dan nog geen verzoek tot herinschrijving in Studielink!


LET OP: zorg wel dat je je herinschrijving hebt geregeld vóór 1 september 2018!

9.     NIET HERINSCHRIJVEN

Wil of mag je je niet herinschrijven voor studiejaar 2018-2019, dan geef je dit ook door in Studielink. Zie het ‘stappenplan - Ik wil niet herinschrijven’ in Studielink. Nadat je hebt aangegeven dat je niet wil herinschrijven, zal je inschrijving van rechtswegen per 1 september 2018 aflopen. Wij gaan je dan geen e-mails meer sturen over de herinschrijving.

10.  COLLEGEKAART EN VERKLARING VAN INSCHRIJVING

Wanneer je herinschrijving door ons is afgehandeld en er staat een pasfoto van jou in Osiris Student, dan ontvang je vanaf 6 augustus 2018 op je studieadres / correspondentieadres je collegekaart en twee verklaringen van inschrijving.

11.  EXTRA VERKLARING VAN INSCHRIJVING

Heb je naast de twee verklaringen van inschrijving, die je standaard van de Universiteit Twente ontvangt, nog extra verklaringen van inschrijving nodig, klik dan op bijgaande link.

12.  ANNULERING VAN DE INSCHRIJVING

Je kunt je inschrijving vóór aanvang van het studiejaar kosteloos intrekken of annuleren. Doe dit vóór 1 september 2018 via Studielink. Vanaf 1 september 2018 kun je je niet meer kosteloos uitschrijven!

13.  INSCHRIJVINGSREGELING UNIVERSITEIT TWENTE 2018-2019

Alle regels met betrekking tot o.a. je inschrijving, uitschrijving en collegegeldtarieven zijn nader uitgewerkt in de inschrijvingsregeling Universiteit Twente 2018-2019.

14.  CONTACT

Vind hier de contactgegevens van de Student Services.