Aanmelding, (her)inschrijving & uitschrijving

Collegekaart (en bibliotheekpas)

De collegekaart van de Universiteit Twente is een geldig legitimatiebewijs binnen de Universiteit Twente en is tevens een bewijs van inschrijving. Deze kaart toon je op verzoek als je gebruik maakt van universitaire voorzieningen zoals het volgen van colleges, het afleggen van tentamens, het bezoeken van bibliotheken.

Wanneer krijgt een student een collegekaart?

Drie weken nadat je status in Studielink – onder Mijn Opleidingen - is gewijzigd in Ingeschreven en je hebt je daarnaast ook je pasfoto geüpload via Osiris wordt je collegekaart naar je correspondentieadres gestuurd. Zorg er dus voor dat je correspondentieadres bekend is bij de Universiteit Twente.

Stroom je in februari in dan krijg je via je student mailaccount een afhaalbericht van Student Services.

Wanneer krijgt een Exchange student een collegekaart?

Wanneer je registratie is verwerkt en je hebt je pasfoto geüpload via Osiris krijg je mail van Student Services op je student mailaccount.

Wanneer krijgt een Cursist een collegekaart?

Wanneer je registratie is verwerkt en je hebt je pasfoto geüpload via Osiris kan je programmacoördinator een collegekaart bij Student Services aanvragen. De collegekaart wordt niet door Student Services opgestuurd.

DIEFSTAL/VERLIES

In geval van diefstal of verlies van de kaart kun je tegen betaling van € 10,- bij de Student Services in de Vrijhof een nieuwe collegekaart aanvragen.

Uploaden pasfoto via Osiris

Via Osiris moet je zelf een pasfoto uploaden. Zorg ervoor dat je wel een goed gelijkende foto upload, anders heb je kans dat je niet wordt toegelaten tijdens een tentamen. Je zou eraan kunnen denken om zelf een foto te maken van je gezicht.

  1. Ga naar Osiris.
  2. Kies voor de optie ‘uploaden pasfoto’.
  3. Kies voor de optie ’Browse’ om een bestand te kiezen.
  4. Je pasfoto is nu geüpload.

Toepassingen collegekaart

Verklaring van inschrijving

Met een verklaring van inschrijving kun je aantonen dat je staat ingeschreven (bijvoorbeeld voor studiefinanciering of bij een verzekeringsmaatschappij). Op deze verklaring staat o.a. voor welke opleiding en voor welke periode je bent ingeschreven. 

Extra verklaring van inschrijving

Kijk op de website wat je moet doen als je naast de twee verklaringen van inschrijving, die je standaard van de Universiteit Twente ontvangt, nog een extra verklaring van inschrijving nodig hebt.

Toegang tot de bibliotheek

Studenten en medewerkers kunnen gebruik maken van de UT-bibliotheek. De bibliotheek stelt wetenschappelijke informatie beschikbaar voor onderwijs en onderzoek. De website van de bibliotheek is de toegang tot de digitale bibliotheek met onder meer e-books, wetenschappelijke tijdschriften en literatuurdatabases. Ook vind je daar meer informatie over ons. De Universiteitsbibliotheek (UB) is dé plek om rustig te lezen of te studeren, of om samen te werken aan een project in één van de projectruimtes in de UB in de Vrijhof.

bibliotheekpas en -account

Als nieuwe student krijg je met je collegekaart automatisch een bibliotheekpas en een bibliotheekaccount. Met dit account kun je je lenersgegevens inzien, boeken reserveren en verlengen. Op je collegekaart staat bij “bibl. code” een achtcijferig nummer. Dit is je ‘lenersnummer’ van je bibliotheekaccount.  

.