Student Report

Student Report

Vanuit de Universiteitsraad zijn er geluiden dat de ondeelbaarheid van de modules moet worden losgelaten. Zij zeggen dat studenten het vervelend vinden om als ze een vak niet halen de vakken die de studenten wel gehaald hebben opnieuw gedaan moeten worden.

Namens TeAcHER+ (Twente Academy for Higher Education and Research+) is er een brief aan UT-nieuws gestuurd waarin zij betogen dat de ondeelbaarheid van modules wel behouden moet blijven. Zij stellen dat het als er aanleiding toe is (bijvoorbeeld ziekte) dat dan in de meeste gevallen binnen het studiejaar een oplossing gevonden wordt. Zij stellen dat de ondeelbaarheid beter is voor de kwaliteit van leren en dat de ondeelbaarheid nodig is om de verschillende aspecten binnen een bepaald thema in samenhang te kunnen analyseren. TeAchER+ stelt dat er op dit moment genoeg mogelijkheden zijn om te compenseren en van geval tot geval te kijken wat er moet gebeuren.

Wat vindt jij van het Twents Onderwijs Model en de deelbaarheid van modules? Heb je nog vragen die je graag beantwoord ziet? Laat het hieronder (anoniem) weten.