Zie Home

Tarieven

Overzicht tarieven

Inschrijfgeld (eenmalig)

€ 38,00 

Diploma A, B, C

€ 45,00 per maand

Watervrij voor 3 jarigen

€ 45,00 per 2 maand

Het maandbedrag van de UTzwemschool is €45,-. U betaald altijd aan het begin van de maand. (dus vergeet niet te betalen voordat u in de eerste les van de maand binnenkomt anders doet het poortje niet). Begint u in bv. de 3e week van de maand met de eerste zwemles dan betaald u de eerste les €38 + €22,50 (week 3 en 4). Het is mogelijk om voor meerde maanden voor uit te betalen. Vakantieperioden, waarin wij geen les geven, worden niet meegeteld binnen de periode waarvoor u betaald. Mocht er na het behalen van het zwemdiploma nog een restant op uw kaart staan dan kunnen daar lessen voor gevolgd worden voor het volgende diploma. Staat er na diploma C (als u daarvoor gaat) nog lessen op uw kaart dan kunt u zich even melden bij de zwemjuf.

BEREKENING

Wij stellen het tarief vast per keer.

Een kwartaal heeft 13 weken, maar er worden er 12 berekend. Dit ter compensatie van het missen van lessen bij bijv. feestdagen (4 gratis lessen per jaar).

VAKANTIE

In de kerstvakantie en zomervakantie worden er geen zwemlessen gegeven. In alle andere schoolvakanties gaan de lessen gewoon door m.u.v. nationale feestdagen.

Online betalen

Het is bij de UTzwemschool niet mogelijk om een automatische incasso in te schakelen, het is wel mogelijk om online te betalen. U moet de eerste keer betalen bij de service desk, dit ivm het aanmaken van het pasje voor uw kind, tijdens deze betaling krijgt u, uw inloggegevens voor het online betalen. U kunt vanaf dan, als u dit zou willen, elke maand online betalen. 

ZIEKTE / STOPPEN

Alleen bij langdurige ziekte of blessure kunt u de zwemlessen stop zetten. Wij vragen u hiervoor een doktersverklaring voor te leggen en u dient dit bij het missen van de eerste les door te geven. Is uw zoon of dochter een keer ziek is het mogelijk om deze les in te halen (op zaterdag 15.00-16.00 uur of op zondag 13.00-14.00 uur). U kunt alleen op deze lessen komen als dit is overlegt met uw eigen zwemdocent.