Beleidsterreinen

Beleidsmonitoring

beleidsmonitoring Beleidsmonitoring wordt binnen S&B als apart aandachtgebied onderscheiden. Hiermee wordt de inhoudelijke relatie tussen strategieformulering en de inrichting van strategische sturing en monitoring aangebracht. Dit betekent dat de werkzaamheden binnen Beleidsmonitoring zich richten op het bijdragen aan de inhoudelijke ontwikkeling van de instellingsstrategie, de inrichting van de daarvoor benodigde sturings- en monitoringssystematiek (in samenwerking met ConcernControl), de ontwikkeling en het beheer van het Management Informatiesysteem van de UT (MISUT) en de strategische informatievoorziening en analyse. Klik hier voor de medewerkers van Beleidsmonitoring.