2004

Sartre 18 & 25 jan.Jean-Paul Sartre


In 1905 werd hij geboren, in 1980 overleed hij – Jean-Paul Sartre, de vader van het existentialisme, toneel- en romanschrijver, filosoof en politiek activist. Vrijheid wordt door hem met hoofdletters gespeld - als doem en als opdracht. Wat dit betekent voor het persoonlijke, sociale en politieke domein laat deze cyclus zien. In twee avonden komt het denken van een van de invloedrijkste filosofen van de 20ste eeuw voorbij.


18 januari – Sartre en zijn strijd met het Christendom

Dr. Hans van Stralen studeerde theologie, filosofie en letteren. Hij publiceerde onder meer over het existentialisme en Sartre. Hij is verbonden aan de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit te Amsterdam.


25 januari – Politiek en terreur: Sartres latere filosofie

Dr. Ruud Welten is docent filosofie aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht, de Vrije Universiteit te Amsterdam en het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hij voerde de redactie over het boek Sartre. Een hedendaagse inleiding (2004).


Cyclus op twee dinsdagavonden in januari. Aanvang 19.30 uur. Vrijhof / Amphitheater.

Aanmelden vooraf is niet nodig.