Zie 2006

Het denken van de fysicus/ 12+19 sept.


Het denken van de fysicus


Een fysicus meet wat, rekent wat, en ontdekt soms wat. Dat is het geijkte beeld van een natuurkundige. Een uiterst grof beeld dat in deze cyclus wordt bijgesteld. Twee vooraanstaande UT-onderzoekers vertellen kort over het onderzoek dat ze doen en worden daarna geïnterviewd door ir. Peter Timmerman van Studium Generale en dr. ir. Mieke Boon van de afdeling Wijsbegeerte. Vragen die daarbij over tafel komen zijn: Wat is goed onderzoek doen eigenlijk? Waar komt een goede vraagstelling vandaan? Hoe komen toepassingen te voorschijn? Wat is het fascinerende van onderzoek doen? Komt inspiratie voort uit de wetenschap zelf of uit zaken buiten de wetenschap? In deze cyclus is niet zozeer de natuur als wel de natuurkundige het object van onderzoek.


dinsdag 12 september - prof. dr. Detlef Lohse

Detlef Lohse is hoogleraar fysica aan de Universiteit Twente. Zijn onderzoeksgebied betreft onder meer het gedrag van vloeistoffen. Hij is winnaar van de Spinozapremie 2005.

dinsdag 19 september - prof. dr. ir. Hans Hilgenkamp

Hans Hilgenkamp is hoogleraar fysica aan de Universiteit Twente. Zijn onderzoeksgebied betreft onder meer supergeleiding bij "hoge" temperaturen.

Vrijhof/Amphitheater, 19.30-21.00 uur. Aanmelden vooraf is niet mogelijk.