2006

Wetenschap & Wereldbeschouwing 19/10

Wetenschap & Wereldbeschouwing
Waarom ben ik er? Waarom gaan de dingen zoals ze gaan? Wat moet ik doen en nalaten? Het hoort bij het menselijk bestaan om na te denken over het eigen leven en de wereld. En uit al dat nadenken zijn wereldbeschouwingen ontstaan. Tussen die wereldbeschouwingen kan sprake zijn van vreedzame co-existentie, maar evenzeer van hevige botsingen. Van Galilei tot het actuele debat over Intelligent Design vormt de verhouding tussen geloof en wetenschap zo'n strijdperk. Eén van de minors waaruit studenten van de UT kunnen kiezen heet Wereld­beschouwing & Filosofie. Welke benaderingen en inzichten kunnen de bij deze minor betrokken hoogleraren bieden voor het begrijpen en hanteren van wereldbeschouwelijke botsingen, met name op het terrein van geloof en wetenschap? Dit symposion zal het tonen.

Weten of geloven?

Prof. dr. ing. René Munnik is hoogleraar filosofie vanwege de katholieke Radboudstichting.


De wereldbeschouwing van wetenschap en techniek

Prof. dr. Jan Hoogland is hoogleraar filosofie vanwege de stichting Reformatorische Wijsbegeerte.


Over welke wereld hebben we het eigenlijk?

Prof. dr. Annemarie Mol is Socrateshoogleraar filosofie vanwege het Humanistisch Verbond.


Donderdagmiddag 19 oktober, 16.00-18.00 uur. Vrijhof/Amphitheater. Aanmelden vooraf is niet mogelijk.