Zie 2006

Motivatie en bestuur


Binnen elke organisatie, en dus ook binnen studentenorganisaties, lopen de zaken wel eens stroef. Veel problemen hangen samen met (een gebrek aan) motivatie. Hoe motiveer je eigenlijk je medebestuurders? Hoe houd je commissies betrokken en aan de slag? Deze cursus begint met de praktijkervaringen van studentbestuurders, analyseert deze, en geeft een aantal praktische handreikingen.


De cursus wordt gegeven door organisatiepsycholoog drs. Franke Jongsma, die verbonden is aan KEMA te Arnhem.


Deze cursus is uitsluitend bedoeld voor studenten die in een verenigingsbestuur of koepel zitten. De aanmelding verloopt via de Student Union: www.studentunion.nl. Dit programma is een coproductie van de Student Union en het Studium Generale.


Dinsdag 30 mei. Vrijhof/Kleine Zaal, 10.00-17.00 uur.