Zie 2006

Dietrich Bonhoeffer 16 febr.
Dietrich Bonhoeffer
Het protestantisme kent geen heiligen. Op deze regel geldt één uitzondering: Dietrich Bonhoeffer. Deze Duitse theoloog werd 100 jaar geleden geboren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte hij deel uit van een groep kritische christenen die zich verzette tegen het Naziregime van Hitler. Het kostte hem zijn leven; in 1944 werd hij terechtgesteld. Vanuit de gevangenis schreef Bonhoeffer brieven aan zijn verloofde, ouders en vriend. Hoe kun je leven en geloven als God afwezig lijkt te zijn? Voor hem reikte die vraag verder dan zijn cel, ze had betrekking op de moderne cultuur. Met zijn brieven inspireert hij nog steeds velen, gelovigen zowel als ongelovigen.


Prof. dr. Frits de Lange is hoogleraar ethiek aan de Theologische Universiteit Kampen. Hij is een groot bewonderaar van Bonhoeffer, over wie hij diverse publicaties schreef.


Donderdag 16 februari, Vrijhof/Amphitheater, 16.00-17.00 uur. Aanmelden vooraf is niet mogelijk.