Zie 2005

Montesquieu 21 april

Everything you always wanted to know about… Montesquieu en de democratie
Lezing op donderdagmiddag 21 april van 16.00 uur tot 17.00 uur. Vrijhof / Amphitheater.


Op 10 februari 1755, dus 250 jaar geleden, overleed Charles-Louis de Secondat, baron de Montesquieu. Hij is beroemd geworden door twee werken. Zijn Lettres persanes waarin de westerse wereld door de bril van twee rondreizende Perzen wordt bekeken is lichtvoetig en relativerend van karakter en verdient zeker in de huidige tijd herlezing. Zijn andere grote werk, L'esprit des lois (De geest van de wetten), is blijvend actueel. Daarin bepleit hij onder meer de scheiding van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht in een staat. Nog steeds een fundament voor een hedendaagse democratie. Of niet meer?


Prof. dr. Willem Witteveen is niet alleen theoretisch op Montesquieu betrokken als hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg, maar ook praktisch, als lid van de Eerste kamer voor de PvdA.


Aanmelden vooraf is niet nodig