Zie 2005

Licht in beweging 1, 8, 22 febrLicht in bewegingIn deze cyclus wordt het licht belicht. De merkwaardige aard van dit fenomeen komt aan de orde in een beroemd meningsverschil tussen Newton en Goethe, een discussie die de gemoederen nog steeds bezighoudt. Daarnaast is er aandacht voor de kleurenrijkdom die ontstaat wanneer licht gebroken of gemengd wordt. Deze cyclus over licht in beweging sluit af met het stilzetten van licht.


1 februari – Newton versus Goethe

Dr. ir. Fokko-Jan Dijksterhuis is als wetenschapshistoricus verbonden aan de Universiteit Twente.


8 februari – Licht en kleur

Dr. Jan Walraven, fysicus, was tot voor kort werkzaam bij het Instituut voor Technische Menskunde TNO in Soesterberg; hij is nu verbonden aan het bureau Blind Color te Arnhem.


22 februari – Hoe licht stil te zetten

Prof. dr. Willem Vos is hoogleraar en leider van de groep Complex Photonic Systems (COPS) aan de Universiteit Twente.


Cyclus op drie dinsdagavonden in februari. Aanvang 19.30 uur. Vrijhof / Amphitheater.

Aanmelden vooraf is niet nodig.