Zie 2005

Everything you always wanted to know about ………Kabbala


Lezing op donderdagmiddag 3 februari van 16.00 uur tot 17.00 uur. Synagoge te Enschede, Prinsestraat 18.


Madonna, wat bezielt je, nu je je hebt bekeerd tot de Kabbala? Na afloop van deze lezing zal dat duidelijk zijn.

Kabbala betekent 'ontvangst' en is bovenal een unieke benadering van God, mens en wereld. Kabbalistische opvattingen hebben grote invloed uitgeoefend zowel binnen als buiten het Jodendom. Over deze middeleeuws-joodse stroming bestaan echter veel misverstanden, waardoor er veel 'onechte' Kabbala is ontstaan.

Prof. dr. Wout van Bekkum, hoogleraar Semitische Talen en Culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen, zal in zijn lezing, gebaseerd op recent onderzoek naar de oorsprong, inhoud en geschiedenis van de Kabbala, een groot aantal misverstanden recht zetten.


Aanmelden vooraf is niet nodig. Let op de bijzondere plaats van bijeenkomst: de Synagoge te Enschede.