Zie 2005

Islam / 27 september

Islam


Met 1,2 miljard gelovigen is de islam na het christendom de meest beleden godsdienst. Toch weten de meeste niet-moslims weinig over deze wereldreligie. Die onwetendheid leidt vaak tot misvattingen en vooroordelen, die dan door allerlei incidenten weer verder worden versterkt. In deze lezing wordt commentaar gegeven op een aantal veelgehoorde misvattingen over de islam. Zoals daar zijn: de islam is een agressieve godsdienst, alle moslims hangen hetzelfde geloof aan, en islamitische landen zijn per definitie ondemocratisch.
Lezing op dinsdagavond 27 september. Aanvang 19.30 uur. Vrijhof / Amphitheater.Prof. dr. Fred Leemhuis is bijzonder hoogleraar voor de Koranwetenschappen bij de Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen. In 1989 verscheen van zijn hand een nieuwe NederĀ­landse vertaling van de Koran, die ondertussen aan de twaalfde druk toe is.


Aanmelden vooraf is niet nodig.