Zie 2005

IQ-test


Cyclus op twee dinsdagavonden in maart. Aanvang 19.30 uur. Vrijhof / Amphitheater.


In 1905, precies honderd jaar geleden, construeerde Alfred Binet met Theodore Simon de eerste intelligentietest. Hoe kwamen ze hiertoe? In welke traditie stonden ze? Waarom was de Stanford-Binet test van zo'n groot historisch belang? En hoe is het verder gegaan? In de eerste lezing gaan we op reis langs anderhalve eeuw ontwikkelingen in de meting van menselijke eigenschappen, met als centrale plek de test van Binet. In de tweede lezing staat het gebruik en ook misbruik van de intelligentietest centraal. Soms lijkt dit een verstandig instrument, soms ook speelt de test maatschappelijk en politiek een uiterst bedenkelijke rol.


15 maart: Alfred Binet en de intelligentietest

Prof. dr. Wim J. van der Linden is psychometricus en als hoogleraar Meetmethoden en Data-analyse verbonden aan de Universiteit Twente.


22 maart: Gebruik en misbruik van de IQ-test

Dr. Peter Tellegen is verbonden aan de vakgroep Differentiële Psychologie, Methodologie en Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen.


Aanmelden vooraf is niet nodig.