Zie 2005

Cyclus op twee dinsdagavonden in november.


De ideeën van filosoof Martin Heidegger oefenen een bijna magische aantrekkingskracht uit. In zijn vroege jaren laat Heidegger zien dat de mens in de tijd ‘geworpen’ is, een idee waaruit het existentialisme van Sartre is ontstaan. De latere Heidegger denkt na over de Werkelijkheid, het Zijn en het Niets. Zijn visie op wetenschap en techniek krijgt veel navolging; deze disciplines proberen de wereld in de greep te krijgen. Hoe de dingen echt zijn verdwijnt hierdoor uit beeld, alleen de kunsten slagen erin de ware wereld te ontsluiten. Deze cyclus belicht het denken van de jonge en latere Heidegger.

1 november

De jonge Heidegger en de geworpenheid in de tijd

Dr. Karin de Boer is verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij promoveerde op Heideggers tweestrijd met de filosoof Hegel en zal het ontstaan van Heideggers beroemdste werk Sein und Zeit toelichten.


8 november

De late Heidegger en zijn angst voor de techniek

Dr. ir. Peter Paul Verbeek is verbonden aan de faculteit Gedragswetenschappen van de Universiteit Twente. In 2001 publiceerde hij De daadkracht der dingen, een proefschrift waarin hij Heideggers denken over techniek tegen het licht houdt.


Aanmelden vooraf is niet mogelijk.