Zie 2005

Brazilië 28 febrBrazilië


Symposion op maandag 28 februari. Aanvang 16.00 uur. Vrijhof / Audiozaal.


Brazilië is een land van grote contrasten. Het land herbergt oude steden als Rio de Janeiro en Sao Paolo, maar ook de hypermoderne hoofdstad Brasilia. In deze kleurrijke steden leven arm en rijk strikt gescheiden en staan moderne techniek en Derde Wereld economie op gespannen voet. Om de studenten van Arago en Alembic goed voor te bereiden op al deze spanningen vertellen twee experts over het wel en wee van Brazilië.


16.00 – 17.00 uur – Brazilië als smeltkroes

Dr. Marjo de Theije is als cultureel antropoloog verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.


19.30 – 21.00 uur – Sao Paolo, Rio de Janeiro èn Brasilia

Dr. Paul van Lindert is als geograaf verbonden aan de Universiteit Utrecht en komt regelmatig in Brazilië.


Dit symposium is in samenwerking met studieverenigingen Arago en Alembic van respectievelijk Technische Natuurkunde en Chemische Technologie tot stand gekomen en is in eerste instantie bedoeld voor studenten die op studiereis gaan. Andere belangstellenden zijn eveneens welkom.


Aanmelden kan tot en met 25 februari met een e-mail naar: sg.info@gw.utwente.nl, of per telefoon: 053-4893321. De kosten bedragen € 2,= voor studenten. Anderen betalen € 4,=.