29-1 De zandmotor


De ZandmotorDijken en duinen beschermen ons kikkerlandje tegen overstromingen. Maar voor hoe lang nog? Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en Nederland komt steeds lager te liggen. Om te zorgen dat we over 200 jaar het hoofd nog boven water kunnen houden zijn innovatieve oplossingen als de Zandmotor noodzakelijk. Dit is een enorme zandbuffer voor de kust ter grootte van 256 voetbalvelden. Hoe garandeert deze Motor droge voeten? Waar komt het zand vandaan? En hoe gedraagt deze buffer zich onder invloed van golven en stromingen?


Dr. Jan Mulder is onderzoeker bij Deltares, het onderzoeksinstituut op het gebied van water, ondergrond en infrastructuur. Daarnaast is hij parttime onderzoeker aan de faculteit Construerende Technische Wetenschappen van de UT.