5-3 Leren leren

Onverhoopt een lezing gemist? Of een interessante lezing nog eens bekijken? Sinds 2012 worden de meeste lezingen van Studium Generale gefilmd.


Leren leren


Cyclus


Leren leren


Op de UT wordt er flink wat geleerd. De manier waarop verschilt van persoon tot persoon: de één is visueel ingesteld en leert veel van schema’s en grafieken, terwijl iemand anders juist op taal gericht is. Naast deze leerstijlen bestaan er ook verschillende leerniveaus. Woordjes stampen is iets heel anders dan leren filosofisch te reflecteren of academisch te denken. Welke stadia doorloop je als student? De neurowetenschap leert ons veel over wat zich in ons brein afspeelt als wij iets leren. Kun je je leerrendement verhogen met deze inzichten en hoe kunnen we 'breinvriendelijk' leren?


In september 2013 gaat op de UT het Twents Onderwijs Model (TOM) van start. Komen alle leerstadia en leerconcepties voldoende aan bod in dit nieuwe onderwijsmodel? En hoe breinvriendelijk is TOM eigenlijk?Dinsdag 5 maart

Leerstadia en leerstijlen

Dr. Erik Jan van Rossum en Dr. Rebecca Hamer promoveerden gezamenlijk op het proefschrift The Meaning of Learning and Knowing (2010) waarin zij diverse leerconcepties onderscheiden. Iemand die een academische opleiding voltooit, doorloopt de meeste van deze stadia en wordt van een passieve kennisconsument tot iemand die zelf actief kennis construeert en verbanden legt.


Deze cyclus is een coproductie van Studium Generale en studievereniging Dimensie.
Voorjaar 2013

Kijk hier voor het overzicht van de gefilmde lezingen uit het voorjaarsprogramma 2013.

Najaar 2012

Kijk hier voor het overzicht van de gefilmde lezingen uit het najaarsprogramma 2012.Voorjaar 2012

Kijk hier voor het overzicht van de gefilmde lezingen uit het voorjaarsprogramma 2012.