Leren leren (Cyclus)

Op de UT wordt er flink wat geleerd. De manier waarop verschilt van persoon tot persoon: de één is visueel ingesteld en leert veel van schema’s en grafieken, terwijl iemand anders juist op taal gericht is. Naast deze leerstijlen bestaan er ook verschillende leerniveaus. Woordjes stampen is iets heel anders dan leren filosofisch te reflecteren of academisch te denken. Welke stadia doorloop je als student? De neurowetenschap leert ons veel over wat zich in ons brein afspeelt als wij iets leren. Kun je je leerrendement verhogen met deze inzichten en hoe kunnen we 'breinvriendelijk' leren?


In september 2013 gaat op de UT het Twents Onderwijs Model (TOM) van start. Komen alle leerstadia en leerconcepties voldoende aan bod in dit nieuwe onderwijsmodel? En hoe breinvriendelijk is TOM eigenlijk?

http://deblogs.depaul.edu/guest/Documents/studying%20for%20finals.jpg

Dinsdag 5 maart

Leerstadia en leerstijlen

Dr. Erik Jan van Rossum en Dr. Rebecca Hamer promoveerden gezamenlijk op het proefschrift The Meaning of Learning and Knowing (2010) waarin zij diverse leerconcepties onderscheiden. Iemand die een academische opleiding voltooit, doorloopt de meeste van deze stadia en wordt van een passieve kennisconsument tot iemand die zelf actief kennis construeert en verbanden legt.


Dinsdag 12 maart

Bewuster en effectiever leren

Drs. Thelma Stobbelaar studeerde Toegepaste Onderwijskunde aan de UT en heeft een eigen bedrijf Didactus. Stobbelaar past kennis en inzichten uit de neurowetenschap toe op educatie en onderwijs. Haar lezing over leermotivatie en leerrendement biedt handvatten om bewuster en effectiever te leren.


Vrijhof/Amphitheater, 19.30-21.00 uur, toegang gratis.


Deze cyclus is een coproductie van Studium Generale en studievereniging Dimensie.


Meer informatie:

Een korte uitleg bij het Twents Onderwijsmodel door de Rector Magnificus, Ed Brinksma:

5 maart: leerstadia en leerstijlen

U vindt hier het proefschrift door van Rossum en Hamer: ‘The Meaning of Learning and Knowing’. Inclusief Nederlandse samenvatting.


12 maart: bewuster en effectiever leren

Thelma Stobbelaar is BCL Professional bij het BCL Instituut. Meer informatie over BreinCentraal Leren vind u op de website van het Instituut voor toepassing van cognitieve neurowetenschappelijke kennis in leertrajecten.


De website van Didactus advies en ontwikkeling, het eigen bedrijf van Thelma Stobbelaar.