De tekst van het UT-dictee van 2013 vind je hier.


Schrijf je kwantummechanica nou met een ‘q’ of ‘kw’? En is preses met of zonder ‘a’ erbij? Spellen is zo eenvoudig nog niet. Tijdens deze spannende avond testen wij de spellingsvaardigheid van de medewerkers en studenten van onze universiteit. Ook deelnemers van buiten de UT zijn van harte welkom om zich in deze taalstrijd te werpen! Het UT-dictee is geschreven door UT-nieuws-redacteur Paul de Kuyper en zal worden voorgedragen door rector magnificus prof. dr. Ed Brinksma. De presentatie van de avond is in handen van Peter Timmerman (Studium Generale). Aan het dictee doet een indrukwekkend UT-prominentenpanel mee. Wie durft de uitdaging aan?


Donderdag 14 november, 19.30-21.30 uur. Waaier, zaal 1 op de Universiteit Twente. De toegang is gratis.


Dit programma is een coproductie van Studium Generale en UT-Nieuws.

Programma:

19.30 uur welkom in Waaier 1 + toelichting spelregels

19.45-20.30 uur Het dictee door Ed Brinksma

20.30-20.45 uur koffie en thee in foyer

20.45-21.30 uur nakijken + bekendmaking winnaars/prijsuitreiking

Niet meedoen, maar gewoon kijken en luisteren is natuurlijk ook mogelijk, u bent van harte welkom!

Jury:

De jury bestaat uit dr. Joyce Karreman en drs. Katja Hunfeld-Bekker. Joyce Karreman studeerde Nederlandse taal en letterkunde in Nijmegen en is verbonden aan de faculteit GW. Ze geeft onder andere colleges tekstwetenschap en doet onderzoek naar de karakteristieken van de tekst die ervoor zorgen dat lezers een tekst makkelijker kunnen begrijpen. Katja Hunfeld-Bekker is als coördinator Nederlands werkzaam bij het TaalCoördinatiePunt op de UT en merkte op dat dit woord – TaalCoördinatiePunt – een zogenaamde ‘camel case’ is, waarbij de hoofdletters bulten in het woord vormen.

Bij twijfel over de juiste spelling heeft de jury altijd het laatste woord. De jury zal ook de spellingsregels waar nodig toelichten.

Spelregels:

-Het dictee is gebaseerd op de spelling uit het Groene Boekje (2005) en de Van Dale (14e editie)

-Het gebruik van smartphones of enig ander hulpmiddel, evenals spieken, is uit den boze.

-Er zijn vier deelnamecategorieën: prominenten (VIP), medewerkers (M), studenten (S) en regio (R). Per categorie valt er een prijs te behalen. Overall wordt er ook een winnaar/winnares aangewezen. Uiteraard krijgt de winnaar een eervolle vermelding in het UT-Nieuws.

-Schrijf duidelijk: onleesbaar = fout!

-Nakijken geschiedt door de deelnemers zelf: na de pauze krijgt u – geheel willekeurig – een dictee van iemand anders na te kijken. Fouten worden met rode pen aangegeven.

-Er kan max. 1 fout per woord worden gemaakt; een woord is dus goed of fout.

-Studium Generale + UT-Nieuws zorgen voor pennen en (tentamen)papier. Mocht u met eigen schrijfgerei willen schrijven, dan kan dat, mits dit blauw of zwart schrijft.

-Vermeld duidelijk uw naam + deelnamecategorie (VIP, M , S of R) op het vel.

-Laat na iedere zin een witregel.

Meedoen?

Iedereen die belangstelling heeft kan meedoen aan het UT-dictee. Er zijn geen kosten aan verbonden. Aanmelden van tevoren is niet nodig, maar wees op tijd in Waaier 1 (gebouw nr. 12 op deze plattegrond).

Vragen?

Neem contact op met de organisatie: Paul de Kuyper (p.m.dekuyper@utwente.nl) of Peter Timmerman (p.timmerman@utwente.nl)