Zie 2009

Training voor studenten op 19 febr

Training


Macht en onmacht van studentbestuurders


Training op donderdag 19 februari, 9.30 - 17.00 uur. Logica.


Een bestuur van een studentenorganisatie, daar zie je tegenop, daar zitten oudere, wijzere en vooral machtigere studenten. Waar komt hun macht eigenlijk vandaan? Als je zelf gevraagd wordt om in zo'n bestuur zitting te nemen, dan blijkt dat je helemaal niet zo machtig bent. Deze training gaat in op het fenomeen macht en onmacht van studentbestuurders. Ze laat je aan den lijve ervaren hoe het is om (on)machtig te zijn. Verder wordt nagegaan wat macht is, hoe je eraan (ont)komt, en worden tips gegeven om er gebruik van te maken.


Deze training wordt gegeven door ir. Frank van den Berg. Hij was tot voor kort verbonden als specialist in Human Resource Management bij de faculteit Management & Bestuur, nu is hij werkzaam bij de Onderwijskundige Dienst van de Universiteit Twente.


Deze gratis training is uitsluitend bedoeld voor studentbestuurders. Aanmelden is verplicht en kan tot en met 5 februari via www.studentunion.nl/bip


Dit programma is een coproductie van het Studium Generale en de Student Union.