Zie 2009

Debat met Van Vught en Boomkens op 24 febr

Debat


Topuniversiteiten?


Nederland is een kenniseconomie. Wetenschap wordt daarbij gezien als een cruciale productiefactor. Dit heeft grote gevolgen voor universiteiten, die meer en meer betrokken raken in een internationale concurrentieslag en die steeds bedrijfsmatiger gaan functioneren. Niet al die gevolgen pakken even gunstig uit voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. De aloude onafhankelijkheid van het academisch onderzoek staat onder druk, de publieke rol van wetenschappers wordt bedreigd, sociale en vooral geesteswetenschappen raken in het gedrang, en een knellend keurslijf voor onderwijs is het gevolg.


Deze analyse wordt gemaakt in het boek Topkitsch en slow science van prof. dr. René Boomkens, hoogleraar in de sociale en cultuurfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarover gaat hij in debat met prof. dr. Frans van Vught, voormalig directeur van het CHEPS, het grootste onderzoeksinstituut naar hoger onderwijs ter wereld, voormalig rector en voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente, en, volgens Science Guide, een sleutelfiguur in het hoger onderwijs in Nederland.


Dinsdag 24 februari, 19.30- 21.00 uur. Vrijhof/Amphitheater.

Aanmelden vooraf is niet mogelijk.