Zie 2008

Natuur & cultuur / 25 nov

Natuur & cultuur


 

Het beeld dat mensen zich vormen van de natuur is sterk cultuurgebonden. Zo spreekt de islam over de vele tekenen die Allah in de natuur aanbracht om de gelovigen aanwijzingen te geven voor hun levensweg. Het boeddhisme benadert de natuur vanuit een houding van respect voor alle levende wezens. In het Westen wordt de natuur vooral in termen van nut en bruikbaarheid bekeken. Maar naast dit dominante beeld zijn er ook andere ideaalbeelden van de natuur in de westerse cultuur. In het moderne debat over natuurbeheer spelen zij een prominente rol. In deze lezing worden natuur & cultuur met elkaar geconfronteerd.


Prof. dr. Matthijs Schouten studeerde biologie, Keltische taal- en letterkunde, vergelijkende godsdienstwetenschappen en oosterse filosofie. Hij is strategisch medewerker bij Staatsbosbeheer, bijzonder hoogleraar Ecologie van het Natuurherstel aan de Wageningen Universiteit en bijzonder hoogleraar Natuur- en Landschapsbescherming aan de Universiteiten van Cork en Galway (Ierland).


Dinsdag 25 november, 19.30-21.00 uur.

Vrijhof/Amphitheater. Aanmelden vooraf is niet mogelijk.