Zie 2006

De rechtstaat / 26-9 en 3-10

De rechtstaatDe kern van de Nederlandse rechtstaat wordt gevormd door een onafhankelijke en bekwame rechtspraak. Althans zo zou het moeten zijn. Inmiddels nemen de zorgen toe. Hoe onafhankelijk is het recht nog, nu de Europese regelgeving almaar toeneemt en de grondrechten worden uitgehold ten behoeve van terrorismebestrijding? Hoe bekwaam is de rechterlijke macht nog, nu er steeds meer voorbeelden van gerechtelijke missers in de publiciteit komen? In deze cyclus worden de genoemde zorgen gewogen; door een advocaat-generaal van de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege in dit land; door de voorzitter van de net ingestelde toetsingscommissie voor onjuist afgehandelde zware strafzaken; door een specialist in het staats- en bestuursrecht.


dinsdag 26 september - De grenzen van de rechtstaat

Prof. mr. Ybo Buruma is hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht aan de Radboud Universiteit, en voorzitter van de toetsingscommissie, die meestal wordt aangeduid als de commissie-Buruma.

Coreferaat door mr. dr. Michiel A. Heldeweg, universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de UT.


dinsdag 3 oktober - De dilemma’s van de rechtstaat

Prof. mr. Geert Knigge is recentelijk benoemd tot advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Daarnaast is hij hoogleraar strafrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Coreferaat door mr. dr. Michiel A. Heldeweg, universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de UT.


Vrijhof/Amphitheater, 19.30-21.00 uur. Aanmelden vooraf is niet mogelijk.