Zie 2006

Liefde, verliefdheid en de wetenschap 12/12Liefde, verliefdheid en de wetenschap


Foto op de UT-site is gemaakt door Mark Nieuwenhuizen


Dat hoogst unieke gevoel voor de ander, die intense denkprocessen, die oneindige fantasieën, en dat ontregelde lijf. De kenner weet het al: een ernstig geval van verliefdheid. Wat heeft de wetenschap op dat vlak te bieden? Is liefde een psychische aandoening of een nuttige emotie? Een nutteloos restverschijnsel uit de oertijd of een belangrijk eigentijds fenomeen? Deze lezing beweegt zich heen en weer tussen een klinisch demasqué van en pure verwondering over al het moois dat liefde heet.


Prof. dr. Ad Vingerhoets is aan de Universiteit van Tilburg verbonden en werkzaam op het terrein van de klinische gezondheidspsychologie. Samen met Miranda van Tilburg schreef hij het boek De ondraaglijke lichtheid van de liefde (Rotterdam, Donker, 2005).


Dinsdagavond 12 december, 19.30-21.00 uur. Vrijhof/Amphitheater. Aanmelden vooraf is niet mogelijk.