2006

Kernenergie 10/10 en 17/10KernenergieKernenergie is lange tijd taboe geweest in Nederland. Staatssecretaris Van Geel probeert daar verandering in te brengen en stelt voorzichtig voor om kernenergie niet langer uit te sluiten. Wat zijn de overwegingen voor zijn besluit? Raakt de Nederlandse aardgasvoorraad op, zijn we te afhankelijk geworden van grillige olieleveranties uit Rusland? Naast dit politieke krachtenveld belicht deze cyclus de techniek: hoe gaat energieopwekking door kernsplitsing in zijn werk? Hoe ontwerpen ingenieurs een veilige centrale om de zo gevreesde melt-down te voorkomen?


dinsdag 10 oktober - De politiek Aanvang 20.00 uur

Drs. Pieter van Geel is staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.


dinsdag 17 oktober - De techniek

Prof. dr. ir. Tim van der Hagen is directeur van het Reactor Centrum TU Delft.


Vrijhof/Amphitheater, 10 okt 20.00-21.00 uur. 17 okt. 19.30-21.00uur


Aanmelden vooraf is niet mogelijk.