2004

Wetenschap & Spiritualiteit / 16 november


Wetenschap en spiritualiteit bij Studium Generale


Sluiten wetenschap en spiritualiteit elkaar uit of gaan ze juist heel goed samen? Deze prikkelende vraag staat centraal op dinsdagavond 16 november wanneer het Studium Generale van de Universiteit Twente wetenschapper èn boeddhist Henk Barendregt als gastspreker heeft.


Het thema "wetenschap en spiritualiteit" heeft een lange geschiedenis in de Westerse beschaving. Over de verhouding tussen deze twee disciplines bestaan globaal drie verschillende opvattingen: de continuïteitsthese, de boedelscheiding en de conflictstrategie. Deze avond van het Studium Generale zal vooral ingaan op de eerste opvatting: wetenschap en spiritualiteit hebben veel gemeenschappelijk. Beide disciplines zijn namelijk op inzicht gericht. Wetenschap zoekt inzicht en verbanden in de verschijnselen om ons heen. Spiritualiteit zoekt inzicht binnen onze geest. Prof. dr. Henk Barendregt, boeddhist en hoogleraar theoretische informatica en wijsbegeerte van de natuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, zal de unificatie van wetenschap en spiritualiteit bepleiten. Barendregt is tevens winnaar van de Spinozapremie 2002, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd.


Symposion op dinsdagavond 16 november.19.30 uur Ampitheater/Vrijhof. Toegang gratis.