Zie 2004

Japan / 14 oktober


Symposion op donderdag 14 oktober


Aanvang 16.00 uur. Conferentiecentrum Drienerburght (Campus UT).


Japan heeft in het verleden vele invloeden van China ondergaan. Dat verklaart de aanwezigheid van talrijke boeddhistische tempels, maar ook van het Confucianisme. Japan is zonder kennis van deze levensbeschouwing moeilijk te begrijpen. Dit symposium zal de studenten Elektrotechniek, die een studiereis naar Japan ondernemen, inzicht geven in de achtergronden van Japan. Daarnaast wordt de blik op de toekomst van Japan gericht. Hoe zal het verder gaan met dit land en welke rol speelt technologische innovatie daarbij?


16.00 – 17.30 uur – Japan en het (neo)confucianisme

Prof. dr. W.J. Boot is hoogleraar Taal en Cultuur van Japan aan de Universiteit Leiden.


19.30 - 21.00 uur – Technologische innovatie in Japan

Prof. dr. J.A. Stam is bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en aan de UT. Hij doet onderzoek naar management en technologische innovatie in het Japanse bedrijfsleven.


Dit symposion is in samenwerking met studievereniging Scintilla tot stand gekomen en is in eerste instantie voor de studenten die op studiereis gaan bedoeld. Andere belangstellenden zijn eveneens welkom. Aanmelden kan tot en met maandag 11 oktober bij het Studium Generale, tel. 053-4893321 of via sg.info@gw.utwente.nl. De kosten bedragen € 2,= voor studenten. Anderen betalen € 4,=.