2004

Lezen van filosofische teksten / 11 en 18 nov. en 2 dec.

Lezen van filosofische teksten – Dialektik der Aufklärung


Cursus op donderdagavond 11 en 18 november en 2 december. Aanvang 19.30 uur. Vrijhof / collegezaal 5.


Het boek Dialektik der Aufklärung (Dialektiek van de verlichting) behoort tot de klassiekers van de 20ste eeuw. Het is geschreven door twee joodse filosofen in ballingschap, Max Horkheimer en Theodor W. Adorno. Vanuit Amerika zagen zij met lede ogen aan wat er in Europa en in Duitsland – hun moederland – gebeurde. Hoewel hun beider werk van voor de oorlog toch al pessimistisch getoonzet was, overtrof de Holocaust zelfs hun somberste voorspellingen. Welke krachten maakte het fascisme in de Europese beschaving los? Gaat het bij de massale moord op de joden slechts om een exces, of heeft de Holocaust iets te maken met wezenlijke kenmerken van de westerse beschaving? Horkheimer en Adorno betogen dat de westerse rationalisering uit de rails gelopen is. De verlichting die een eind wilde maken aan mythe en bijgeloof is zelf een mythe geworden.


Prof. dr. Jan Hoogland is gepromoveerd op Adorno en is bijzonder hoogleraar reformatorische wijsbegeerte aan de UT.


Vanwege de opzet is slechts een beperkt aantal deelnemers mogelijk. Het is daarom nodig zich tijdig aan te melden bij het bureau Studium Generale, tel. 053-4893321. Of per e-mail: sg.info@gw.utwente.nl. Inschrijven kan tot donderdag 4 november. De kosten voor deze cursus (inclusief de Nederlandstalige teksten die gelezen worden) bedragen € 10,= voor studenten. Anderen betalen € 15,=.