De witte stilte van de Oerknal - Vincent Icke

Lezing


De witte stilte van de Oerknal


Hoe klonk de stem van Rembrandt? Dat weten we niet, want we kunnen niet terugreizen in de tijd om te gaan luisteren. Maar in het Heelal kunnen we wel terugkijken in de tijd naar wat er vroeger gebeurde. Langs elke zichtlijn zien wij de geschiedenis van ons hele Heelal. De beschrijving van het ontstaan en de evolutie van ons Heelal op grote schaal noemt men meestal het Oerknal-model. “Oerknal” is een volkomen foute naam, om twee redenen. Ten eerste: ‘knal’ suggereert een ontploffing op een gegeven plaats in een reeds bestaande lege ruimte. Maar de evolutie van het Heelal betreft een beweging van de ruimte, niet door de ruimte. Ten tweede: ‘knal’ is een verschijnsel ver buiten evenwicht. Maar metingen aan de begintoestand van het Heelal (door bestudering van de ‘gloed van de Oerknal’) bewijzen dat het verschil tussen de koudste plekken en de heetste plekken slechts 1 op 100.000 is. Tijdens die zogenaamde Oerknal was het Heelal bijna perfect in evenwicht. Het is in ons Heelal nog nooit zo stil geweest als toen. Er was slechts een soort ‘witte ruis’. Die geeft ons nu inzicht in de allervroegste tijd van het Heelal. We denken dat die ruis is opgewekt door het ontstaan van elementaire deeltjes. Als dat zo is, dan hebben we nu voor het eerst zicht op het ontstaan van deeltjes, ruimte en tijd: daaruit is ons Heelal gebouwd. Het is alsof je Rembrandt geboren ziet worden, en kunt horen hoe die zijn eerste geluidjes maakt.


Prof.dr. Vincent Icke is hoogleraar Theoretische Astrofysica aan de Universiteit Leiden en bijzonder hoogleraar Kosmologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was onder andere te zien in Noorderlicht, NOVA en De Wereld Draait Door. Icke is ook beeldend kunstenaar.


Moderator: prof.dr.ir. Hans Hilgenkamp, hoogleraar natuurkunde en decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen, aan de UT.


Dinsdag 7 oktober, 19.30-21.00 uur. Vrijhof/Agora.


Dit programma is een coproductie van Studium Generale en Arago.