Duurzame Campus: debat op 7 mei

Op maandag 7 mei ben je van harte welkom op het vijfde mini seminar “Duurzame Campus”.

Onder leiding van een moderator (Lisette Bochev van Studium Generale) worden een ‘high tech’- en een ‘human touch’-wetenschapper uitgedaagd om verbinding te leggen tussen hun vakgebieden op het onderstaande thema.

ALLEEN HUMAN TOUCH ONDERZOEK LEVERT EEN DUURZAME CAMPUS OP

High Tech toepassingen zijn niet smart genoeg


Dit keer dagen Paul Havinga ( EWI, onderdeel EEMCS) en Peter Paul Verbeek, (GW, onderdeel WIJSB) elkaar uit.

Steeds meer gebouwen worden uitgerust met technieken die ons optimaal faciliteren. Zowel comfort als energiebesparing spelen daar, in het licht van een duurzame campus, een rol bij.

De winnares van de prijsvraag “een duurzame campus; mijn idee!” droeg ook een initiatief aan dat met dit onderwerp te maken heeft. Zij schafte afstandsbedieningen aan om lichten zelf uit te kunnen doen. In nieuwe UT gebouwen op de campus zijn lichtsensoren geïnstalleerd in plaats van schakelaars als bijdrage aan een duurzame omgeving. Wanneer er een bepaalde tijd geen beweging geregistreerd wordt, gaan de lichten automatisch uit. Maar het blijkt dat de gebruiker zich stoort aan het feit dat hij niet zelf een knop bedient. Deze toepassing sluit dus niet aan bij de wens van de gebruiker. Dit is één van de vele voorbeelden waarbij de mogelijkheden van high tech human touch niet optimaal worden benut.Zie: http://www.utwente.nl/duurzamecampus/activiteiten/