Science Café Enschede: Complexe biologie op 14 nov

Complexe biologie


Met het volledig in kaart brengen van het menselijk genoom hoopten wetenschappers het geheim van het leven te ontrafelen. De mens bleek echter niet zo eenvoudig tot zijn DNA-strengen te herleiden. Om toch vat te kunnen krijgen op hoe complexe levende systemen werken, werd de systeembiologie in het leven geroepen. In deze nieuwe discipline komen biologie, wiskunde, fysica, informatica en chemie samen. Systeembiologie wordt toegepast op velerlei terrein: van voeding tot schone energie. Ook probeert zij complexe ziektes – waar nu nog mensen aan overlijden – te begrijpen. Systeembiologie zal ons leven veranderen.


Prof. dr. Roel van Driel, emeritus hoogleraar biochemie aan de Universiteit van Amsterdam, geeft een inleiding in de systeembiologie.

Prof. dr. Bert Groen, hoogleraar kindergeneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, gaat in op de vraag hoe je met systeembiologie complexe ziektes te lijf kunt.


Talkshow host: prof. dr. ir. Peter-Paul Verbeek, hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek


Woensdag 14 november, 20.00-22.00 uur, Forum (stationsplein 1, Enschede)