Christelijke politiek op 31 jan

Studium Generale:

De neutrale staat en christelijke politiek


De Universiteit Twente kent vier christelijke studentenverenigingen, de Tweede Kamer drie christelijke partijen. In een cultuur die steeds meer seculariseert roept dat vragen op. Het Studium Generale biedt maandag 31 januari een platform om hierover in discussie te gaan.


Wat betekent het om als christen in de politiek te opereren? Hoe verhoudt zich de eigen overtuiging tot het uitgangspunt van een neutrale staat? Welke mogelijkheden zijn er, welke grenzen, welke dilemma's, en wat te doen met inspiratie die uit heel andere bronnen voortkomt? Deze vragen – en nog veel meer – zullen de vier verenigingen, verenigd onder de naam Christelijk Overleg Orgaan Studenten Enschede (ChOOSE) voorleggen aan Eerste Kamerlid prof. dr. Roel Kuiper.


Prof. dr. Roel Kuiper, is lid van de Christen Unie fractie in de Eerste Kamer en bijzonder hoogleraar Wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Recent publiceerde hij Mijn land. In dit boek spreekt hij zich uit over de huidige politiek. Tevens laat hij zien hoe persoonlijke ervaringen zijn politieke keuzes hebben beïnvloed.


(Prof. Kuiper vervangt Tweede Kamerlid Arie Slob, die verhinderd is wegens bezoek aan het buitenland.)


Maandagavond 31 januari. Vrijhof/Agora, 19.30 – 21.00 uur.


Dit programma is een coproductie van het Studium Generale en het Christelijk Overleg Orgaan Studenten Enschede.