Filosofie en goochelkunst op 19 apr

Filosofie en goochelkunst


Bij goochelen draait alles om de vraag wat echt en onecht is. Van tevoren weet je dat je bij de neus genomen zult worden. Maar welke handelingen van de goochelaar nu schijnbewegingen en welke van zijn beweringen leugens zijn - dat moet de toeschouwer zelf doorgronden. Toont de goochelaar aan dat we minder weten dan we denken te weten? In ieder geval blijkt hij een ingewikkeld spel te spelen met onze kennis en ons denkvermogen. Een presentatie met praktische demonstraties op het snijvlak van filosofie en bedriegerij.


Tilman Andris studeerde filosofie in Leiden en Oxford, maar besloot na zijn afstuderen om van zijn hobby zijn beroep te maken en goochelaar te worden. Sindsdien heeft hij het gevoel pas echt te leven. In 2010 maakte zijn podiumnummer deel uit van het Circus der Gedachten in Theater Carré.


Dinsdagavond 19 april, 19.30 – 21.00 uur. Vrijhof/Amphitheater.


Deze avond vindt plaats in het kader van de ‘Week van de Filosofie’, een initiatief van Studium Generale, Vrijhof Cultuurcentrum en de vakgroep Wijsbegeerte van de UT.