Islamitische geleerdheid op 25 jan en 1 febr

Islamitische geleerdheid


De islam is veel in het nieuws en wordt vaak gestigmatiseerd. Deze cyclus laat zien dat ze geen ‘achterlijke ideologie’ is, maar dat wij als westerse samenleving er veel aan te danken hebben. Onze cultuur kent diepe Arabische wortels. Zonder islam geen algebra en algoritmes. Zonder islam geen kennis van Aristoteles en de klassieke filosofie. Zonder islam zelfs geen start van de medische wetenschap. Twee lezingen als eerbetoon aan islamitische geleerdheid.


Dinsdagavond 25 januari

Filosofie in de islam

Dr. Michiel Leezenberg is universitair hoofddocent filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en auteur van onder meer het bekroonde boek Islamitische filosofie. Een geschiedenis (2008). Ook publiceert hij met regelmaat in NRC Handelsblad.


Dinsdagavond 1 februari

De invloed van de Arabische wetenschap

Prof. dr. Rens Bod is hoogleraar cognitiewetenschappen aan de University of St. Andrews (Schotland) en leidt een bekroonde onderzoeksgroep aan de Universiteit van Amsterdam. Recentelijk verscheen van zijn hand De vergeten wetenschappen. Een geschiedenis van de humaniora.


Dinsdag 25 januari, 19.30-21.00 uur. Vrijhof/Amphitheater.

Dinsdag 1 februari, 19.30-21.00 uur. Waaier 4.