Afscheid Henk Procee op 7 juni

Intellectuele passies


Henk Procee bereikt de leeftijdsgrens van 65 jaar. Dat betekent afscheid nemen van iemand die de UT op vele manieren heeft gediend. Als directeur Studium Generale, als gepassioneerd docent en retorica-liefhebber, en als bijzonder hoogleraar Wijsbegeerte in relatie tot Academische Vorming. Aan deze grote veelzijdigheid wordt in dit symposion aandacht besteed, door een rede, een interview en diverse toespraken.


13.30-14.15 uur – Afscheidsrede Intellectuele passies

Intellectuele passies bevat twee termen die op gespannen voet met elkaar lijken te staan. Wetenschap is immers neutraal, objectief, emotieloos. Passies zijn wellicht goed voor hartstochtelijke verliefdheden maar verder kun je daarvan beter niet te veel hebben. In zijn rede zal Henk Procee ingaan op het belang en de inhoud van intellectuele passies, juist vanwege het bijzondere, onnatuurlijke, karakter van wetenschap. Over: nieuwsgierigheid, kritische zin en de wil om te begrijpen.


15.00-16.00 uur – Interview De passies van Henk Procee

Interview door Peter Timmerman en Anneke Aarten met Henk Procee over zijn passies voor Bach, Kant, de klassieke retorica en natuurlijk zijn leven binnen Studium Generale.


16.00-16.30 uur Enkele (retorisch verantwoorde) toespraken bij het afscheid.


16.30 uur Receptie


Dinsdagmiddag 7 juni. Vrijhof/Agora.