De wetten van Kepler op 3 dec

De wetten van Kepler: van cirkel naar ellips


In 1609 publiceerde Johannes Kepler (1571-1630) - een van de meest uitzonderlijke geleerden in de geschiedenis van de wetenschap – zijn Astronomia Nova, een revolutionaire theorie over de planeetbewegingen. In dit werk koppelde Kepler een esoterische blik op de kosmos aan mathematische exactheid. Hij zocht een wiskundig model voor de beweging van Mars dat moest overeenkomen met de nauwkeurige waarnemingen van Tycho Brahe. Een verschil van acht boogminuten bracht hem tot de meest radicale stap uit de geschiedenis van de astronomie: hij verwierp het 2000 jaar oude idee dat planeten in perfecte cirkels bewegen, en ontwierp een model op basis van ellipsen. Deze nieuwe astronomie was voor Kepler niet alleen een exact wiskundig model, maar ook de uitdrukking van Gods wiskundige blauwdruk van de Schepping.


Dr ir. Fokko Jan Dijksterhuis is als wetenschapshistoricus verbonden aan de UT. In 2006 verwierf hij een VIDI-beurs van NWO voor het project 'The Uses of Mathematics in the Dutch Republic'.


Donderdag 3 december, 16.00 - 17.15 uur. Vrijhof/Agora.

Aanmelden vooraf is niet mogelijk