Retorica op 27 nov

RetoricaIn de klassieke oudheid duurde de opleiding tot retoricus ruim vier jaar. Deze training van Studium Generale duurt slechts een dag. Na afloop zul je nog geen Quintillianus of Cicero zijn, maar toch wel beschikken over een aantal zeer belangrijke retorische basistechnieken. Aan de orde komen: ethos (hoe kom je als speker over), logos (kloppen je redeneringen?) en pathos (welke gevoelens weet jij bij een publiek los te maken?). Vanuit de klassieke traditie worden allerlei elementen aangeboden, die kunnen bijdragen aan het opbouwen van een overtuigend betoog. Theorie en praktijk wisselen elkaar daarbij voortdurend af.


Prof. dr. Henk Procee, filosoof en retoricaliefhebber, geeft deze training.


Vrijdag 27 november, 9.30 - 17.00 uur, Vrijhof/Kleine Zaal.


Vanwege de opzet is slechts ruimte voor een beperkt aantal deelnemers. Het is daarom nodig zich tijdig aan te melden bij het bureau Studium Generale, tel. 053-4893321. Of per email: sg.info@gw.utwente.nl.

Inschrijving kan tot uiterlijk 17 november plaatsvinden. Studenten en aio's krijgen voorrang. De kosten voor de cursus en de lunch bedragen 10 euro voor studenten en aio’s. Anderen betalen 30 euro.