Calvijn 3 febr

Calvijn (1509-1564)Van alle reformatoren heeft niemand zo'n grote invloed in Nederland gehad als de 500 jaar geleden geboren Johannes Calvijn. We zouden zelfs een unieke calvinistische volksaard aan hem te danken hebben: ingetogen gedrag, niet te koop lopen met succes, hand op de knip en hard werken. Alle reden om deze theoloog nader te belichten. De lezing zal uiteraard gaan over zijn leven, zijn ideeën, en zijn invloed in de Nederlanden. Maar tevens over misverstanden die over hem de ronde doen.


Dr. Mirjam van Veen promoveerde op een proefschrift over de relatie tussen Calvijn en de Nederlander Coornhert. Ze doceert aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Algemene en Nederlandse Kerkgeschiedenis. In 2006 verscheen haar boek met de alleszeggende titel Calvijn. In dit jaar wordt een vervolgstudie gepubliceerd: Een nieuwe tijd, een nieuwe kerk. De opkomst van de ‘calvinistische’ beweging in de Lage Landen.


Dinsdag 3 februari, 19.30 - 21.00 uur. Vrijhof/Amphitheater.

Aanmelden vooraf is niet mogelijk.