Materie & anti-materie 7 + 14 febr.


Materie & anti-materieIn 1956 werd het anti-neutron gevonden. Deze ontdekking roept vijftig jaar na dato nog steeds vragen op. Bestaat er ergens een werkelijkheid die tegengesteld is aan de ons bekende? Hoe ziet die eruit, welke wetten gelden er, wat gebeurt er als anti-materie met materie in aanraking komt? Wat voor redenen hebben fysici eigenlijk om te denken dat de fundamenten van de werkelijkheid symmetrisch geordend zijn? Een fysicus en een filosoof lichten een tipje van de sluier op.

dinsdag 7 februari – De fysica van materie en anti-materie

Prof. dr. Ronald Kleiss is verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij werkt daar op het Instituut voor Wiskunde, Astrofysica en Deeltjesfysica, Theoretische Hogere Energie Fysica.

De sheets van deze lezing zijn te vinden onder kopje “Actueel” op onze website.


dinsdag 14 februari – Is de natuur symmetrisch?

Dr. Henk de Regt is als wetenschapsfilosoof verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, werkt aan een door NWO gesubsidieerd project ‘Understanding Scientific Understanding’ en onderzoekt de esthetische voorkeur van fysici voor symmetrie.


Vrijhof/Amphitheater, 19.30-21.00 uur. Aanmelden vooraf is niet mogelijk.