Hersenen en bewustzijn / 9 november


Lezing op dinsdagavond 9 november


Aanvang 19.30 uur. Vrijhof / Amphitheater.


Wetenschappers kunnen met zeer geavanceerde apparatuur in ons hoofd kijken. Als we iets zien, horen of denken worden bepaalde delen van onze hersenen actief, terwijl andere zich rustig houden. Het merkwaardige is dat wij ons alleen bewust zijn van de wereld om ons heen en zeker niet van de hersenprocessen die dit bewustzijn juist mogelijk maken. Hoe valt de kloof tussen onze alledaagse ervaring en de inzichten uit de neuropsychologie te dichten? En zijn alle dingen die wij ervaren - zoals een eigen ik en de vrije wil – wel op hersenscans terug te vinden? Deze lezing werpt licht op het wonder van bewustzijn.

Prof. dr. Peter Hagoort is hoogleraar neuropsychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en directeur van het F.C. Donders Centre for Cognitive Neuroimaging.


Deze cyclus sluit aan op het thema – Gebruik je hersens! – van de Wetenschaps- en Techniekweek 2004, die jaarlijks door de stichting WeTeN georganiseerd wordt.


Aanmelden vooraf is niet nodig.