Geheugenperikelen 13, 20 en 27/9


Geheugenperikelen


Neem een royale tijdspanne, zeg 1 miljoen jaar. Wat wil je dan laten zien over onze geschiedenis aan de wezens die dan leven en hoe dat je dat technisch? Dat is het uitgangspunt van het Human Document Project. Een project waarin het collectieve geheugen vorm moet worden gegeven door mensen met een soms zeer gebrekkig individueel geheugen. Hoe het geheugen werkt of niet werkt hangt af van biochemische en fysiologische processen en tevens van invloeden van buitenaf zoals drinken en roken. In zaken waar het er echt om spant, zoals getuigenissen voor de rechtbank, blijft dat niet zonder gevolgen. Een cyclus om te onthouden.


dinsdag 13 september

LET OP:

Eerder vermelde spreker H. Merckelbach wordt vervanger door:

Prof. dr. Eric Rassin, bijzonder hoogleraar rechtspsychologie aan de Erasmus Universiteit, over geheugenfouten en valse bekentenissen in de rechtspraktijk.


dinsdag 20 september

Geheugen op moleculaire schaal

Dr. Sabine Spijker is neurobioloog en verbonden aan de Neuroscience Campus Amsterdam. Zij doet onderzoek naar het vormen en uitwissen van het geheugen op moleculair en cellulair niveau.


dinsdag 27 september

Het Human Document Project

Prof. dr. Miko Elwenspoek is hoogleraar aan de faculteit EWI van de UT. Hij is een van de initiatiefnemers van dit project waarin het doel is voor 1 miljoen jaar vast te leggen wat het belangrijkste van onze cultuur vormt.


Vrijhof/Amphitheater, 19.30-21.00 uur.