Training retorica op 3 maart

Training


Retorica – theorie en praktijk
In de klassieke oudheid duurde de opleiding tot retoricus ruim vier jaar. Deze training van Studium Generale duurt slechts een dag. Na afloop zullen de deelnemers nog geen Quintillianus of Cicero zijn, maar toch wel beschikken over een aantal belangrijke retorische basistechnieken. Aan de orde komen: ethos (hoe kom je als spreker over), logos (kloppen je redeneringen?) en pathos (welke gevoelens weet jij bij een publiek los te maken?). Vanuit de klassieke traditie worden allerlei elementen aangeboden die kunnen bijdragen aan het opbouwen van een overtuigend betoog. Theorie en praktijk wisselen elkaar daarbij voortdurend af.


Prof. dr. Henk Procee geeft deze training. Hij is als filosoof aan de Universiteit Twente verbonden en een groot retoricaliefhebber.


Woensdag 3 maart, 9.30 - 17.00 uur, Vrijhof/Kleine Zaal.


Vanwege de opzet is slechts ruimte voor een beperkt aantal deelnemers. Het is daarom nodig zich tijdig aan te melden bij het bureau Studium Generale, tel. 053-4893321. Of per email: sg.info@gw.utwente.nl. Inschrijving kan tot uiterlijk 15 februari plaatsvinden. De kosten voor de cursus en de lunch bedragen 35 euro: voor studenten en aio’s is dat 12,50 euro.