Paradoxen op 2 en 9 febr

Cyclus


Paradoxen
Vijfentwintighonderd jaar geleden werd in Elea, Griekenland, ene Zeno geboren. Hij werd beroemd door zijn paradox van Achilles en de schildpad. Als je nauwkeurig redeneert kan Achilles dat langzame beest niet inhalen, als je zelfs maar oppervlakkig kijkt vliegt Achilles het dier voorbij. En hoe zit het met de man die zegt dat hij liegt? Spreekt hij de waarheid of niet? De oplossingen voor deze paradoxen waren niet gemakkelijk, maar ze wezen de weg, de weg naar dieper inzicht. Nadien zijn er nog vele andere paradoxen gekomen die even hersen- als baanbrekend bleken te zijn. Paradoxen zowel in de wiskunde en de logica als ook in de sociale en politieke wetenschappen.

Dinsdag 2 februari. Paradoxen in de wiskunde en logica

Prof. dr. Johan van Benthem is hoogleraar logica aan de Universiteit van Amsterdam en aan Stanford University (USA). In 1996 won hij voor zijn onderzoek op het terrein van de logica en haar toepassingen in de taalkun­de, filoso­fie, cognitiewetenschap en informatica de Spinoza-premie.


Dinsdag 9 febr. Paradoxen in de sociale wetenschap

Prof. dr. Ad van Deemen is hoogleraar beslistheorie en strategisch management aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Om het gedrag van mensen en de invloed van procedures in collectieve besluitvormingsprocessen te bestuderen heeft hij het NSM Decision Lab ontwikkeld. Dit lab gebruikt hij onder meer om experimenteel de paradoxen te toetsen die uit de speltheorie en de socialekeuzetheorie voortkomen.


Vrijhof/Amphitheater, 19.30 – 21.00 uur.

Aanmelden vooraf is niet mogelijk.