Symposion: De ideale UT op 16 nov

De ideale UT
In Berlijn staat de beroemde Von Humboldt universiteit, precies 200 jaar oud. De naam verwijst naar Wilhelm von Humboldt: taalwetenschapper, Pruisische staatsman en drijvende kracht achter de oprichting van deze universiteit. Hem stond een ideale universiteit voor ogen waarin wetenschappers en studenten samen vorm geven aan de ontwikkeling van kennis. Wat kunnen wij daar voor de toekomst van de Universiteit Twente van leren?


Vier leden van de universitaire gemeenschap gaan aan de hand van beroemde uitspraken van Von Humboldt met elkaar in debat over de ideale UT:

Prof. dr. Ed Brinksma, rector magnificus van de UT.

Prof. dr. Joseph Kessels, hoogleraar Human Resource Development, en oprichter van het bureau 'Kessels & Smit, the Learning Company'.

Drs. Heleen Miedema, onderwijskundige en opleidingsdirecteur biomedische techniek en technische geneeskunde.

Prof. dr. Hans Vossensteyn, researchcoƶrdinator CHEPS, hoogleraar Hochschul- und Wissenschaftsmanagement bij de FH-OsnabrĆ¼ck, en secretaris van de Veerman-commissie over het Hoger Onderwijs.


Het debat staat onder leiding van prof. dr. Henk Procee, hoogleraar wijsbegeerte in relatie tot academische vorming.


Dinsdag 16 november, 19.30-21.30 uur. Vrijhof/Amphitheater.