Objectieve wetenschap 14, 21 en 28 sept


Objectieve wetenschap?

Wetenschap behoort objectief te zijn, onafhankelijk en betrouwbaar. Was het maar waar. Farmaceutisch geneesmiddelenonderzoek laat regelmatig zien hoezeer bedrijfsbelangen invloed uitoefenen op uitkomsten. De zaak Lucia de B. is een voorbeeld van een strafzaak waarin vooringenomenheid sterker aanwezig was dan waarheidsvinding. Bij beleidsadviezen is het vaak zelfs onmogelijk om objectief te zijn. Deze cyclus laat schrijnende en hilarische voorbeelden zien van wat wetenschap doet en niet doet – dit om meer inzicht te krijgen in wat ze kan en niet kan.


dinsdag 14 september

Is het waar als het gedrukt staat?

Drs. Hans van Maanen is freelance wetenschapsjournalist die in zijn talrijke boeken en artikelen graag de vinger legt op zwakke redeneringen, slecht onderbouwd onderzoek, voorbarige conclusies en overtrokken claims. Hij ontving diverse prijzen op het terrein van de wetenschapscommunicatie.


dinsdag 21 september

Wetenschappelijke missers in de rechtspraak

Prof. dr. Ton Derksen is emeritus hoogleraar wetenschapsfilosofie aan de Radboud Universiteit. Mede door zijn bemoeienissen rond de bewijsgang in het proces van Lucia de B. is deze zaak heropend en Lucia de Berk uiteindelijk vrijgesproken. Hij schreef hierover het boek Lucia de Berk: reconstructie van een gerechtelijke dwaling (2006), gevolgd door het boek Het OM in de fout. 94 structurele missers (2008).


dinsdag 28 september

Wetenschap voor politiek en beleid

Prof. dr. mr. Kees Schuyt is jurist en socioloog. Hij probeert wetenschappelijke kwaliteit te combineren met maatschappelijke toepasbaarheid. Dat komt tot uitdrukking in zijn vele publicaties (over de rechtstaat, over normen en waarden, over onderwijs) en in zijn verdere loopbaan: hoogleraar aan verscheidene universiteiten, lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, columnist van 'de Volkskrant' en sinds 2005 lid van de Raad van State.

Vrijhof/Amphitheater, 19.30-21.00 uur.