Cursus Geloof en rede: een geschiedenis op 30/9 en 7,14 okt

Geloof en rede: een geschiedenis
De westerse cultuur is het kind van twee ouders: de Bijbel en de Griekse wijsbegeerte. Geloof en rede. Tussen die twee heeft altijd een spanning bestaan. In de Middeleeuwen leek het erop dat er een harmonie was bereikt; wetenschappers beschouwden zichzelf toen als begrijpende toeschouwers van Gods werk. Met de opkomst van de natuurwetenschappen - aan het einde van de 18e eeuw - groeiden geloof en wetenschap definitief uit elkaar.


Om de huidige discussies tussen gelovigen en wetenschappers te begrijpen, blikken we in drie avonden terug op eeuwen van geloof en rede.


30 september

Jezus en Plato. Geloof en rede in het vroege christendom


7 oktober

De bewijzen van God. Geloven en weten in de Middeleeuwen


14 oktober

De boedelscheiding. Geloof en wetenschap in het hedendaagse denken


Deze cursus wordt gegeven door prof. dr. ing. René Munnik, medewerker wijsbegeerte aan de Universiteit van Tilburg en bijzonder hoogleraar wijsbegeerte aan de UT.


Vrijhof/Kleine Zaal, 19.30–21.00 uur.

De kosten voor deze cursus bedragen 5 euro voor studenten; niet-studenten betalen 10 euro. Aanmelden is verplicht en kan tot 28 september via: sg.info@gw.utwente.nl of 053-4893321. Koffie, thee, hand-outs zijn bij de prijs inbegrepen.