Het ontstaan van de moderne natuurwetenschap / 30 okt

Het ontstaan van de moderne natuurwetenschapTussen 1600 en 1700 hebben pioniers als Galilei, Kepler, Descartes, Bacon, Huygens en Newton een radicaal nieuwe draai gegeven aan de wetenschappelijke benadering van de werkelijkheid. Uit hun aanpak en zienswijze is onze moderne natuurwetenschap voortgekomen. Hoe heeft deze omwenteling zich in feite voltrokken? Hoe heeft ze ooit kunnen plaatsvinden? Waarom in Europa en niet in China of in de toenmalige Islamwereld?


Prof.dr. Floris Cohen (voorheen hoogleraar wetenschapsgeschiedenis aan de UT en nu aan de Universiteit Utrecht) is dertig jaar geleden wetenschapshistoricus geworden om deze vragen te kunnen beantwoorden. In zijn vorig jaar verschenen boek De herschepping van de wereld - het ontstaan van de moderne natuurwetenschap verklaard staan die antwoorden. In deze lezing vertelt hij er meer over.


Donderdag 30 oktober 16.00-17.15 uur.

Let op: Cubicus B209.

Aanmelden vooraf is niet